Jostein og Bjørg Marit

Se, dette fant jeg ut, sier Predikanten. Jeg la det ene til det andre for å finne hovedsummen.

Arkiver for mai, 2012

Hvor har den globale oppvarmingen blitt av?

Status Namsvatn, Røyrvik kommune 29. mai, klokka 10.30:

2,3 grader celsius, frisk bris fra nord, skiftende skydekke med anslag av en snøbyge i ny og ne og gløtt av sol.

Sadistisk Sentralbyrå i møte med verden

Bygdenorge er i endring, det ser vi daglig eksempler på. Verden forandres, det er et faktum. Spørsmålet mange stiller seg er: hvordan skal dette gå? Tall fra statistisk sentralbyrå viser oss at Norge vil være en million flere innbyggere i 2030. Vi har ettersigende grunn til å tro at dette ikke tar hensyn til alle faktorer i saken. Etter omfattende forskning i bygdenorge vil jeg her levere tall med motsatte konklusjoner.

Undesøkelsen baserer seg her på en referansebygd i Midt-Norge, på folkemunne kalt Namsvassgrenda. I løpet av en 12 mnd periode har innbyggertallet økt med nærmere 25 prosent, noe som underbygger teoriene som kommer fra Statistisk sentralbyrås pansrede dører. Det som derimot viser seg er at gjennomsnittsalderen i samme periode har gått betraktelig ned. Fra 57,1 år i mai 2011 til 40,7 år i mai 2012. Altså nærmere 17 år forskjell. Fortsetter denne trenden vil gjennomsnittsalderen i 2014 være helt nede i 6 år. Og hvem kan da bare ane hvordan ting vil se ut i 2015. Problemene vi støter på når gjennomsnittsalderen blir så lav, og som Statistisk sentralbyrå ikke har ofret en tanke, er at det ikke vil være mennesker igjen som har nådd fruktbar alder, og menneskeheten vil derfor gå en snar selvdestruksjon i møte.

Alt for kongen

Vær med på å vern om grunnloven vår! Følger du linken nedenfor kan du skrive under på sendebudet som skal leveres til kongen. Les mer om det på http://www.altforkongen.com.

Vi må verne om vårt kristne kongerike!

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3936