Jostein og Bjørg Marit

Se, dette fant jeg ut, sier Predikanten. Jeg la det ene til det andre for å finne hovedsummen.

Arkiver for oktober, 2011

I Namsvatn har alle det gøy!

En av mange ting som underbygger denne påstanden er at innbyggertallet har økt med over 60% på to år, nemlig fra 13 til hele 21 innbyggere. Det er tydeligvis Østvand-familien som har den høyeste trivselfaktoren, for der har antallet familiemedlemmer bosatt i Namsvatn økt med hele 250% i samme periode, fra 2 til 7 innbyggere.

Det er imidlertid kun 60 % av innbyggerne som snakker trøndersk, mens 10 % snakker vestlandsk, 10% østlandsk, 5% nordlansk og 15% som snakker noe annet rart. 8% av trønderne snakker dessuten sørtrøndersk. 25% av trønderne har i tillegg gått på bibelskole, mens 100% av vestlendingene har gjort det samme, i motsetning til østlendingene der kun 50% har gått bibelskole.

Av det mannlige kjønn var 80% med på årets elgjakt. Av det kvinnelige kjønn var 0% med. Det viser oss ørsmå tendenser av at elgjakta i Namsvatn heller mot å være noe mannsdominert, selv om denne drøye påstanden selvsagt må tas med en klype salt. På rådyrjakt kan f.eks. statistikken være en helt annen. Siden kun 66% av trønderne var med på jakta, mens alle vestlendingene, østlendingene og de andre var med, viser dette oss i tillegg at trønderne har en noen mer fiendlig innstilling til elgjakt, på generelt gunnlag.

Undersøkelsene er gjort av TNS Gallup Høsten 2011

2 måneder har gått og…

vi bor fortsatt i Namsvatn. Det har vært rypejakt og elgjakt med god uttelling på alle måter. Det har vært oppstart av konfirmantundervisning i kommunene Røyrvik, Namsskogan og Lierne. Det har vært Familiegudstjeneste med konfirmantpresentasjon og utdeling av 4-års bok i 6 ulike kirker, kirkevalg og budsjettering.

Arbeidsmessig blir det hele èn frihelg før jul. Ellers er det helgeundervisning av konfirmanter, samt gudstjenester, lysmesser, dåp o.l. på helgeplanen før jul.

På hjemmefronten har det vært bygging av garasje og hønsehus (begge deler til svigerforeldre). Bjørg Marit har fortsatt praksis i Namsos, så jeg får god tid til å bli kjent med svigers. Et gledens brev fra Innovasjon Norge har også kommet i posten. Vi har søkt om etablererstipend til oppstart av minkproduksjon og  har  fått 95 000 kr til å bruke på kompetanseheving det kommende året!

Planen fremover er å gjøre «ferdig» garasjen utvendig. Hønsehuset skal være ferdig til jul. Det skal kløyves ved, og bæres tømmer i hus for saging til garasjekledning, kledning og lekter til eget hus og minkhus. Kledning og vinduer skal etterhvert skiftes. Vinduene er allerede bestilt i hui og hast av en billig og tvilsom produsent, og passer dermed godt sammen med kledningen som også kan sies å bli laget av en tvilsom produsent. Vi tenker også å bli foreldre, men det er ikke før januar.