Jostein og Bjørg Marit

Se, dette fant jeg ut, sier Predikanten. Jeg la det ene til det andre for å finne hovedsummen.

Arkiver for februar, 2010

Sensurering av Ukens Portrett: Arnfinn Barlaup

Vi har besluttet å foreta visse endringer i dette inlegget. Både av etiske og rent vennskapelige grunner. Vi har derfor måttet fjerne et svært så omdiskutert bilde. Istedenfor har vi lagt til noen som er mer «familievennlige».

Ny serie på bloggen i gang. Nå skal vi ta for oss de personene som vi omgås mest. Den som får æren av å bli vårt første portrett er vår alles kjære Arnfinn Barlaup. Vi har gått grundig til verks i vår analyse og har benyttet både den kvantitative og kvalitative metode for en økt sosialantropologisk forståelse av dette utvalgte individ.

I tillegg så vi oss nødt til å ta i bruk den hypotetisk-deduktive metode for økt forståelse av personen. I all hovedsak har vi dermed funnet ut at Arnfinn er tidenes løkhode, noe som også er blitt bekreftet av en samstemmig tradisjon.